Lista przedsiębiorstw społecznych

Lista przedsiębiorstw społecznych

 

 

 

 

Zobacz więcej

 

Zapraszamy na II Targi Ekonomii Społecznej

Zobacz więcej

 

Konkurs na małe granty FIO w Województwie Śląskim

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018

 

Zobacz więcej

 

WAŻNA INFORMACJA!

Zobacz więcej

 

Nieczynne biuro 1 czerwca 2018 r.

Zobacz więcej

 

Skrzynka do przekazywania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych OWES

Szanowni Państwo,


        uprzejmie informuję iż, została utworzona skrzynka poczty elektronicznej - kontakt.akses@mrpips.gov.pl, która służyć ma jako miejsce zbierania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

 

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 19.04.2018 r.

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 19.04.2018 r.

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 05.04.2018 r.

Lista rankingowa wniosków w ramach naboru pakietów marketingowo-reklamowych z dnia 05.04.2018 r.

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 26.03.2018 r.

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 26.03.2018 r.

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 26.02.2018 r.

 

Lista rankingowa wniosków w ramach naboru pakietów marketingowo-reklamowych z dnia 26.02.2018 r.

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 24.01.2018 r.

Lista rankingowa wniosków w ramach naboru pakietów marketingowo-reklamowych z dnia 24.01.2018 r.

Zobacz więcej

 

Przedłużamy nabór na wsparcie w formie pakietów marketingowo-reklamowych

Przedłużony nabór na wsparcie w formie pakietów marketingowo-reklamowych

 

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 08.01.2018 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 08.01.2018 roku.

Zobacz więcej

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Zobacz więcej

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ASOS

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 21.11.2017 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 21.11.2017 roku.

Zobacz więcej

 

Audycja w Polskim Radio Katowice nt. Ekonomii Społecznej

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 12.10.2017 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 12.10.2017 roku.

Zobacz więcej

 

Nabór na wsparcie w formie pakietów marketingowo-reklamowych

Wsparcie w formie pakietów marketingowo-reklamowych

Zobacz więcej

 

Targi Ekonomii Społecznej za nami!

16 września zorganizowaliśmy Targi Ekonomii Społecznej w ramach Festiwalu Ludzi Aktywnych, który odbył się w Dąbrowie Górniczej.

Zobacz więcej

 

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

W ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej część załogi naszego OWES odwiedziła Wielkopolskę aby zobaczyć jak rozwija się ekonomia społeczna w tamtym regionie.

 

Zobacz więcej

 

Przedsiębiorstwa społeczne po włosku

Włoskie spółdzielnie socjalne są przedstawiane jako modelowo działające. Polski model spółdzielczości socjalnej powstawał na bazie włoskiego. Z perspektywy 1000 kilometrów i tłumaczeń wyrywkowych tekstów włoski model spółdzielczości wydaje się idealny. Czy tak jest naprawdę?

 

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 10.08.2017 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 10.08.2017 roku.

Zobacz więcej

 

Zakończenie naboru

Zobacz więcej

 

Przedstawiamy: Spółdzielnia Socjalna "Kryształ"

      Spółdzielnia Socjalna "Kryształ", która założona przez
      Stowarzyszenie "Złota Mila" oraz Stowarzyszenie Rozwoju
      Kultury i Sportu "Delfin", działa w branży fitness.

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 02.08.2017 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 02.08.2017 roku.

Zobacz więcej

 

Przedstawiamy: Fundację Integracji Społecznej Reditum

  Jednym z pierwszych zrealizowanych pomysłów w ramach OWES
  był Remonter.com.pl
utworzony przez Fundację Integracji
  Społecznej Reditum.

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 07.07.2017 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 07.07.2017 roku.

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 29.05.2017 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 29.05.2017 roku.

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 19.04.2017 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 19.04.2017 roku.

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 06.04.2017 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 06.04.2017 roku.

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 14.03.2017 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 14.03.2017 roku.

Zobacz więcej

 

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA KAŻDEGO”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego, Uniwersytet Śląski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszają do skorzystania z bezpłatnego spotkania aktywizacyjnego „Przedsiębiorczość dla każdego”.

 

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 24.02.2017 r.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinanowania z dn. 24.02.2017 roku.

Zobacz więcej

 

"Ochrona danych osobowych oraz rejestrowanie zbiorów danych do GIODO"

Szkolenie z zakresu "Ochrona danych osobowych oraz rejestrowanie zbiorów danych do GIODO"

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 24.01.2017 r.

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe z dn. 24.01.2017 roku.

Zobacz więcej

 

Ważna informacja

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami pragniemy poinformować, że koszt wypłaty wynagrodzenia netto nie jest kosztem kwalifikowalnym do rozliczenia w ramach wsparcia pomostowego.

 

Zobacz więcej

 

Szkolenie "Ochrona danych osobowych oraz rejestrowanie zbiorów danych do GIODO"

Zapraszamy na szkolenie

"Ochrona danych osobowych oraz rejestrowanie zbiorów danych do GIODO"

 

Zobacz więcej

 

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia

a w Nowym Roku spokoju i energii do nowych działań!

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 22.12.2016 r.

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe z dn. 22.12.2016 roku.

Zobacz więcej

 

Badanie zadowolenia klientów OWES Centralno-Wschodni

Raport z badania zadowolenia klientów OWES Centralno-Wschodni

Zobacz więcej

 

Raport z badania zadowolenia klientów OWES Centralno-Wschodni

Wyniki badania zadowolenia klientów OWES Centralno-Wschodni

Zobacz więcej

 

Trwa nabór na konkursy w ramach Programów FIO i ASOS.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do skorzystania z indywidualnych spotkań informacyjnych, dotyczących trwającego naboru ofert na konkursy w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS 2017) oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (drugi nabór w FIO 2017).

Zobacz więcej

 

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

Informacja o posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 29.11.2016 r.

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe z dn. 29.11.2016 roku.

 

 Wsparcie Finansowe i Podstawowe Wsparcie Pomostowe

Zobacz więcej

 

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

         Informacja o posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków

Zobacz więcej

 

Wyniki wyboru oferty na prowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu doradztwa prawnego

Wyniki wyboru oferty na prowadzenie doradztwa specjalistycznego
z zakresu doradztwa prawnego

Zobacz więcej

 

Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu doradztwa prawnego w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRALNO-WSCHODNI”

Zobacz więcej

 

Zapraszamy na wykład pt "Seniorzy mają głos, czyli wprowadzamy lokalną, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą"


Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 30.09.2016 r.

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków o wsparcie pomostowe z dn. 30.09.2016 roku.

 

 Podstawowe Wsparcie Pomostowe

Zobacz więcej

 

Bezpłatne szkolenie „Marketing w PES/NGO”

 

Szkolenie
„Marketing w PES/NGO”

Zobacz więcej

 

Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 2.08.2016

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe z dn. 02.08.2016 roku.

 

Wsparcie finansowe

Zobacz więcej

 

Nabór wniosków na wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw społecznych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni informuje, że z dniem 30.06.2016 roku otwiera nabór ciągły na przyznawanie środków finansowych oraz na przyznanie wsparcia pomostowego finansowego.

Zobacz więcej

 

Sieć dla reintegracji

 Od lat wiadomo, że osoby z niepełnosprawnością oraz inne osoby niepracujące znajdują się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Długotrwałe bezrobocie sprawia, że posiadane kwalifikacje się dezaktualizują, a same osoby nie wiedzą, „na jaką kartę postawić”, aby ich sytuacja na rynku pracy się poprawiła. Te osoby mogą uzyskać pomoc w ramach różnych placówek wsparcia prowadzonych przez organizacje pozarządowe, samorządy i prywatne firmy. Są to tak zwane podmioty reintegracyjne, co oznacza, że ich funkcjonowanie ma prowadzić do pełnej integracji społecznej i zawodowej uczestników objętych wsparciem w tych podmiotach.

Zobacz więcej

 

Wyniki wyboru oferty na prowadzenie doradztwa psychologicznego w ramach projektu OWES Centralno-Wschodni

Wyniki wyboru oferty na prowadzenie doradztwa psychologicznego.

Zobacz więcej

 

Wyniki wyboru oferty na prowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu OWES Centralno-Wschodni

  Wyniki wyboru oferty na prowadzenie doradztwa zawodowego.

Zobacz więcej

 

Tworzymy Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych. Zapraszamy na spotkanie inicjujące utworzenie Rady.

Logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Doceniając rolę podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podejmuje działania na rzecz ich wzmocnienia. Zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi przez przedstawicieli sektora, chcemy wspierać tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji między podmiotami naszego województwa. W tym celu pragniemy powołać Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych składającą się z przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej.

Zobacz więcej

 

Nabór na Uczestników projektu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych oraz podjęcia zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRALNO – WSCHODNI ogłasza nabór na uczestników projektu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych oraz podjęcia zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej centralno – wschodni” o numerze: RPSL.09.03.01-24-013C/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Zobacz więcej

 

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.