Nabór wniosków na wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw społecznych
2016-06-30

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni informuje, że z dniem 30.06.2016 roku otwiera nabór ciągły na przyznawanie środków finansowych oraz na przyznanie wsparcia pomostowego finansowego.

Nabór dotyczy uczestników Projektu, którzy wcześniej przeszli etap rekrutacji
do projektu OWES Centralno-Wschodni.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku zawarte są w regulaminie świadczenia usług - przyznawania środków finansowych - przez OWES Subregionu centralno-wschodniego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni”.

Formularze zgłoszeniowe będą weryfikowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia

 

Regulamin świadczenia usług - przyznawania środków finansowych - przez OWES Subregionu centralno-wschodniego (wersja z dnia 29.06.2016)

 

Zestawienie dokumentów do naboru na wsparcie finansowe oraz do naboru na przyznanie wsparcia pomostowego finansowego (jeśli dotyczy):

 

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.