Wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków z dn. 30.09.2016 r.
2016-09-30

 

Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków o wsparcie pomostowe z dn. 30.09.2016 roku.

 

Podstawowe Wsparcie Pomostowe

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.