Zapraszamy na wykład pt "Seniorzy mają głos, czyli wprowadzamy lokalną, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą"
2016-10-07

 

11 października br (tj. wtorek) w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Sosnowiec odbędzie się ostatni z interaktywnych wykładów dla seniorów – „Seniorzy mają głos, czyli wprowadzamy lokalną, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą”.

 

Prawo przewiduje możliwość bezpośredniego wpływania na tworzone prawo przez obywateli.

Jednym z przejawów sprawowania władzy przez naród, jest – na szczeblu lokalnym - obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

 

Uczestnicy wykładu dowiedzą się na czym polega obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, jakie są wymogi formalne jej wprowadzenia i kto może złożyć obywatelski projekt uchwały.

Wykład będzie również próbą odpowiedzi na pytanie gdzie i jak jest praktykowana obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czy jest regulowana w prawie miejscowym i jak sprawić, żeby stała się standardem (nie tylko w teorii, ale i w praktyce).Data:  11.10.2016 r.

Godz.: 10:00 - 12:00

Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miasta Sosnowiec
Temat:
Seniorzy mają głos, czyli wprowadzamy lokalną, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą

 

Wstęp wolny

 

 

Wykłady odbywają się w ramach realizowanego od marca br. Projektu „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu.

Dzięki wykładom seniorzy poznają nowoczesne narzędzia partycypacji obywatelskiej, skuteczne sposoby prowadzenia rzecznictwa interesów oraz wdrażania dobrych praktyk.

 

          Projekt „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu” realizowany jest przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Partnerstwie z Gminą Sosnowiec i finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.