Trwa nabór na konkursy w ramach Programów FIO i ASOS.
2016-12-09

 

1. Celem ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Mogą one liczyć na dotacje w wysokości od 20 tys. do 200 tys. zł w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Wymagany wkład własny to minimum 10 % wysokości dotacji.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r. Czas składania ofert: od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.

 

2. Nabór FIO dotyczy Priorytetów 3 (Aktywni Obywatele) oraz 4 (Silne Organizacje Pozarządowe) i dotacji od 10 tyś do 100 tyś z wkładem własnym 10% lub 15 % wartości dotacji. Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 3. Aktywni Obywatele na działania dotyczące: Zwiększania wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijania edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych, wzrostu znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych, wspierania tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych oraz Priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe na działania związane ze zwiększaniem kompetencji organizacji obywatelskich oraz wspieraniem działań o charakterze systemowym. Oferty należy składać w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

 

Spotkania odbywają się w ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego. Usługi świadczone przez OWES są bezpłatne!

W razie zainteresowania prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu, miejsca, godziny spotkania:

owes [@] mostkatowice.pl, 32 253 94 20

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.