Szkolenie "Ochrona danych osobowych oraz rejestrowanie zbiorów danych do GIODO"
2017-01-11

 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia zaprasza przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej na szkolenie organizowane w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni".

Szkolenie z zakresu "Ochrona danych osobowych oraz rejestrowanie zbiorów danych do GIODO" odbędzie się 27 stycznia 2017 roku w godzinach 9:00 - 16:00 w Zawierciu przy ulicy Zaparkowej 23 (siedziba Centrum Rozwoju Lokalnego).

Program szkolenia obejmuje:

       1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych;

       2. Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych;

 • Jakie dane podlegają ochronie;
 • Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe;
 • Jakie środki ochrony danych osobowych należy stosować;

        3. Zbiory danych osobowych;

 • Jakie zbiory danych osobowych powinny być zgłaszane;
 • W jaki sposób zgłaszamy zbiory danych osobowych;

        4. Polityka ochrony danych osobowych, jako podstawowy dokument związany z ochroną danych osobowych;

 • Podstawowe postanowienie polityki ochrony danych osobowych;
 • Postępowanie z danymi osobowymi;
 • Dane osobowe w systemie informatycznym.

        5. Administrator danych osobowych

 • Rola i zadania administratora danych osobowych;
 • Administrator danych osobowych a zgłoszenia zbiorów danych osobowych;
 • Administrator danych osobowych a polityka ochrony danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą uzyskać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej:

m.slawinski@frapz.org.pl

lub dzwoniąc pod numer 600 553 914.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.