"Ochrona danych osobowych oraz rejestrowanie zbiorów danych do GIODO"
2017-02-08

 

W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w szkoleniu z zakresu "Ochrona danych osobowych oraz rejestrowanie zbiorów danych do GIODO" Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia zaprasza przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej na kolejne szkolenie organizowane w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni".

Szkolenie z zakresu "Ochrona danych osobowych oraz rejestrowanie zbiorów danych do GIODO" odbędzie się 24 lutego 2017 roku w godzinach 8:00 - 15:00 w Zawierciu przy ulicy Zaparkowej 23 (siedziba Centrum Rozwoju Lokalnego).

Program szkolenia obejmuje:

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych;
2. Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych;

 •          Jakie dane podlegają ochronie;
 •          Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe;
 •          Jakie środki ochrony danych osobowych należy stosować;

3. Zbiory danych osobowych;

 •          Jakie zbiory danych osobowych powinny być zgłaszane;
 •          W jaki sposób zgłaszamy zbiory danych osobowych;

4. Polityka ochrony danych osobowych, jako podstawowy dokument związany z ochroną danych osobowych;

 •          Podstawowe postanowienie polityki ochrony danych osobowych;
 •          Postępowanie z danymi osobowymi;
 •          Dane osobowe w systemie informatycznym.

5.       Administrator danych osobowych

 •          Rola i zadania administratora danych osobowych;
 •          Administrator danych osobowych a zgłoszenia zbiorów danych osobowych;
 •          Administrator danych osobowych a polityka ochrony danych osobowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą uzyskać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej:

m.slawinski@frapz.org.pl

lub dzwoniąc pod numer 600 553 914.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.