SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA KAŻDEGO”
2016-03-13

 

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA KAŻDEGO”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego, Uniwersytet Śląski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszają do skorzystania z bezpłatnego spotkania aktywizacyjnego „Przedsiębiorczość dla każdego”.

Serdecznie zapraszamy 17 marca 2017 o godzinie 10:00 na Uniwersytecie Śląskim, ul. Bankowa 12 sala 133, parter.

„Przedsiębiorczość dla każdego” to 3 godzinne warsztaty poświęcone tematyce tworzenia własnej działalności gospodarczej skupione wokół przygotowania biznesplanu takiego przedsięwzięcia. Dodatkowym atutem spotkania jest możliwość uzyskania informacji na temat środków PFRON służącym aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Na spotkaniu uczestnicy:

- zapoznają się z możliwościami studiowania na Uniwersytecie Śląskim przez osoby z niepełnosprawnościami,

- poznają podstawowe zagadnienia związane z biznesplanem,

- przećwiczą tworzenie podstawowych planów,

- opracują mapę biznesowych pomysłów,

- przygotują analizę SWOT wybranego przedsięwzięcia,

- zapoznają się z metodologia tworzenia własnego biznesplanu,

- dowiedzą się o możliwościach dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność,

- poznają możliwości w zakresie dofinansowania miejsca pracy, jego wyposażenia oraz asysty dla osoby niepełnosprawnej,

- uzyskają informację o innych programach PFRON służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Spotkanie poprowadzą doświadczeni animatorzy OWES SCW oraz eksperci PFRON:

  1. Ilona Waluga-Burek – dyrektor Zespołu Projektów i Szkoleń Funduszu Górnośląskiego S.A., doświadczony animator i coach biznesu, ekspert oceniający projekty EFS
  2. dr Ireneusz Tomeczek – doktor nauk społecznych Uniwersytetu Śląsku, certyfikowany trener ekonomii społecznej, animator i doradca, wiceprezes Stowarzyszenia i Fundacji, specjalista Funduszu Górnośląskiego S.A., ekspert oceniający projekty EFS
  3. Ekspert Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  4. Ekspert Uniwersytetu Śląskiego

Spotkanie aktywizacyjne jest całkowicie bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest spełnianie kryteriów kwalifikowalności do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralno-Wschodniego”.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

  • wersja .DOC do pobrania TUTAJ
  • wersja .PDF do pobrania TUTAJ

 

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.