Nabór na wsparcie w formie pakietów marketingowo-reklamowych
2017-10-12

 

Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków na wsparcie w formie pakietów marketingowo-reklamowych obejmującym m.in. zakup usług reklamowych i usług marketingowych np. roll-upów, plakatów, ulotek, reklamy w internecie, itp.

Jedna organizacja może skorzystać maksymalnie z jednego pakietu. Wartość  takiego pakietu  oszacowano na kwotę 600,00 złotych brutto za  jeden pakiet dla 1 PES. Wartość pakietu nie może przekroczyć podanej wyżej kwoty.

Rekrutacja odbiorców pakietów marketingowo-reklamowych będzie oparta o otwarty nabór skierowany do uczestników projektu i będzie trwać od 16 października do  29 grudnia 2017r.

Do skorzystania ze wsparcia uprawnione są podmioty ekonomii społecznej (w tym stowarzyszenia i fundacje), które do tej pory skorzystały z minimum 5 godzin doradztwa w projekcie . W ramach projektu przewidziano możliwość sfinansowania pakietów dla 25 podmiotów ekonomii społecznej w następujących grupach:

a) dla organizacji z terenu działań Lidera tj. M. Sosnowiec, powiat będziński - 9 pakietów

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

40-064 Katowice

ul. Kopernika 26/306

tel. 32 2539420

e-mail: owes@mostkatowice.pl

b) dla organizacji z terenu działań Partnera FRAPZ tj. M. Dąbrowa Górnicza, powiat zawierciański – 8 pakietów

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
u. Mazowiecka 5
41-205 Sosnowiec
tel. 32 785 42 21
e-mail: biuro@frapz.org.pl

c) dla organizacji z terenu partnera FG tj.M. Świętochłowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, – 8 pakietów

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna
ul. Powstańcow 17
40-039 Katowice
tel. 32 72 85 800
e-mail: owes@oddział.fundusz-silesia.pl

 

Wnioski o przyznanie pakietu będą oceniane przez KOW.  Planuje się w sumie 3 posiedzenia KOW, przynajmniej raz w miesiącu począwszy od listopada 2017.

 

Wnioski należy składać w formie papierowej lub wysyłką na adres lidera bądź jednego z partnerów projektu.

Formularz wniosku i regulamin do pobrania poniżej:

Regulamin

Formularz wniosku

 

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.