Nabór na Uczestników projektu w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych oraz podjęcia zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej
2016-03-20

 

Zgłoszenie musi zostać złożone na Formularzu Zgłoszeniowym, do którego należy załączyć: formularz zgłoszeniowy osób fizycznych, oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz deklarację uczestnictwa w projekcie (w przypadku osób fizycznych) lub formularz zgłoszeniowy osób prawnych wraz  z deklaracją uczestnictwa w projekcie.

Pozytywne zakończenie procedury naboru pomysłu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do dotacji.

Dokumenty rekrutacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OWES CW – nabór uczestników” można składać osobiście lub przez pełnomocnika pod adresami:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Katowice 40-047 ul. Kopernika 26/306 tel. 577 890 344,
  2. Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Sienkiewicza 6a, tel. (32) 764-22-98,
  3. Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, 40-039 Katowice, Powstańców 17, Tel. (32) 728-59-53, (32) 728-59-58.

Możliwa jest również wysyłka drogą pocztową.

 

Dokumenty do pobrania:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY GRUPY INICJATYWNEJ/PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO 

Formularz zgłoszeniowy osób fizycznych 

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (w przypadku osób fizycznych) 

Formularz zgłoszeniowy osób prawnych 

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.