Przedłużamy nabór na wsparcie w formie pakietów marketingowo-reklamowych
2018-01-24

 

Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni w związku z wpłynięciem liczby ofert, które nie wyczerpują puli środków  przedłuża do dnia 7 lutego 2018 roku nabór wniosków na wsparcie w formie  pakietów marketingowo-reklamowych.

Do skorzystania ze wsparcia uprawnione są podmioty ekonomii społecznej (w tym stowarzyszenia i fundacje), które do tej pory skorzystały z minimum 5 godzin doradztwa w projekcie . W ramach naboru  przewidziano możliwość sfinansowania pakietów dla 8 podmiotów ekonomii społecznej w następujących grupach:

a) dla organizacji z terenu działań Lidera tj. M. Sosnowiec, powiat będziński - 2 pakiety

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

40-064 Katowice

ul. Kopernika 26/306

tel. 32 2539420

e-mail: owes@mostkatowice.pl

c) dla organizacji z terenu partnera FG tj.M. Świętochłowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, – 6 pakietów

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna
ul. Powstańcow 17
40-039 Katowice
tel. 32 72 85 800
e-mail: owes@oddział.fundusz-silesia.pl

Jedna organizacja może skorzystać maksymalnie z jednego pakietu. Wartość  takiego pakietu  oszacowano na kwotę 600,00 złotych brutto za  jeden pakiet dla 1 PES. Wartość pakietu nie może przekroczyć podanej wyżej kwoty. 

Wnioski o przyznanie pakietu będą oceniane przez KOW.  Planuje się w sumie 1 posiedzenie KOW, w lutym 2018.

Formularz wniosku i regulamin znajdują się w pierwotnym ogłoszeniu konkursu. Poza okresem naboru wszystkie pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.