Tworzymy Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych. Zapraszamy na spotkanie inicjujące utworzenie Rady.
2016-06-02

 

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Rady. Kandydat lub kandydatka powinna reprezentować podmiot, który posiada status Zakładu Aktywności Zawodowej, Klubu Integracji Społecznej lub też Centrum Integracji Społecznej.
Zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej można nadsyłać do dnia 3 czerwca 2016 roku na adres e-mail nnowak@rops-katowice.pl. Do Rady włączeni zostaną również reprezentanci Warsztatów Terapii Zajęciowej, jednak zostaną oni wskazani przez Śląskie Forum WTZ. Zasady wyboru Rady określa załączony poniżej Regulamin.

Tym samym serdecznie zapraszamy na spotkanie inicjujące utworzenie Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, które odbędzie się w Katowicach w dniu 14 czerwca 2016 roku w sali Parku Technologiczno-Przemysłowego Revita przy ulicy Żelaznej 17 c. Na spotkaniu zostaną wybrani przez Państwa członkowie Rady. Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej do dnia 9 czerwca 2016 roku. Na spotkanie zapraszamy reprezentantów Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej.

Dodatkowe informacje na temat spotkania i wyborów do Rady można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-84 lub 32-730-68-87. Poniżej zamieszczono program spotkania oraz ważne dokumenty związane z wyborem członków Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych. Zapraszamy do aktywnego udziału zarówno w spotkaniu, jak i w zgłaszaniu kandydatur.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.