Wyniki wyboru oferty na prowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu OWES Centralno-Wschodni
2016-06-13

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszamy wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie doradztwa zawodowego (1/MOST/OWES/2016) w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni".

Do pobrania:

do góry

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.