Dokumenty Prawo Publikacje

Dla przedsiębiorcy społecznego

Serdecznie zachęcamydo zapoznania się z aktualnymi dokumentami i wytycznymi regulującymi sferę funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
 
W zakładce "dokumenty" znajdą Państwo aktualne wzory formularzy w wersji edytowalnej, w zakładce "prawo" - aktualne akty prawne, a w zakładce "publikacje" - ciekawe teksty o ekonomii społecznej różnych aspektach powiązanych z zarządzaniem organizacją.
 
 
 
 

Pomoc publiczna udzielana w ramach projektu OWES jest udzielna na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02.07.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073) w ramach programu pomocowego o numerze SA.43592(2015/X).

 

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.