Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
ul. Kopernika 26, pok. 306
40-064 Katowice
tel. 32 253 94 20
e-mail: owes[@]mostkatowice.pl

Wsparcie dla: powiatu będzińskiego oraz Sosnowca

Sonia Rzeczkowska - Kierownik projektu, doradca biznesowy, animator

e-mail: soniarz[@]onet.pl

Agata Gnat - animator

e-mail: agata[@]mostkatowice.pl

Bożena Pieruszek-Kwarciak - doradca biznesowy

e-mail: b.pieruszek[@]mostkatowice.pl

Agnieszka Budzyńska - doradca ogólny

e-mail: agnieszka[@]mostkatowice.pl

Monika Juścińska - animator, pracownik wspierający doradców

e-mail: m.juscinska[@]mostkatowice.pl

Aleksandra Bednarczyk - specjalista ds. wsparcia finansowego OWES

e-mail: a.bednarczyk[@]mostkatowice.pl

Krzysztof Hołyński - doradca ogólny, animator

e-mail: krzysiek[@]mostkatowice.pl

Andrzej Michalik - specjalista ds. wsparcia finansowego OWES

e-mail: amichalik[@]op.pl

 

 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
u. Mazowiecka 5
41-205 Sosnowiec

tel. 32 785 42 21
e-mail: biuro[@]frapz.org.pl

Wsparcie dla: powiatu zawierciańskiego i Dąbrowy Górniczej

Bogdan Wieczorek – animator, doradca biznesowy

e-mail: b.wieczorek[@]frapz.org.pl

Adam Błaszczyk – animator, doradca ogólny

e-mail: a.blaszczyk[@]frpaz.org.pl

Dorota Domagała – doradca biznesowy

e-mail: d.domagala[@]frapz.org.pl

Wojciech Gamrot - specjalista ds. wsparcia finansowego OWES

e-mail: w.gamrot[@]frapz.org.pl

Grzegorz Rdest - pracownik wspierający doradców

e-mail: g.rdest[@]frpaz.org.pl

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

ul. Powstańcow 17
40-039 Katowice
tel. 32 72 85 800
e-mail: owes[@]oddział.fundusz-silesia.pl

Wsparcie dla: Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Chorzowa

Ireneusz Tomeczek – animator

e-mail: i.tomeczek[@]oddzial.fundusz-silesia.pl

Ilona Waluga-Burek – animator, doradca biznesowy

e-mail: i.waluga[@]oddzial.fundusz-silesia.pl

Robert Pisarski – doradca biznesowy

e-mail: r.pisarski[@]oddzial.fundusz-silesia.pl

Roman Pełka – doradca ogólny

e-mail: r.pelka[@]oddzial.fundusz-silesia.pl

 

 

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

 

http://www.akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

 

Raporty

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.