RAPORTY

 

 

Raport z badania zadowolenia klientów OWES Centralno-Wschodni do pobrania TUTAJ

_______________________________________________________________________

 

 

WYNIKI KOMISJI OCENY WNIOSKÓW:

 

Wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe z dn. 13.01.2017 roku.

 

Do pobrania TUTAJ

 

 

LOGO FRAPZ   Logo FG

 

 

 

 

SKARGI, ZAŻALENIA, POCHWAŁY

Na adres owes@mostkatowice.pl
można składać skargi, zażalenia lub pochwały w związku
z jakością usług oferowanych przez OWES.

 

Raporty

 

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społęcznej jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna.